Naše firma se věnuje montážím rozvodů odpadů, vody v měděných, plastových,  vicevrstvých i pozikovaných trubkách včetně montáže a oprav zdravotechniky
VODA
Zdravotechnika
Termostatická baterie pro více výtoků
Svod odpadů